Skip to main content

Riziká spojené s investovaním do P2P pôžičiek

Ak do niečoho idete investovať a nejedná sa o garantovaný produkt v banke vo forme termínovaného účtu alebo vkladnej knižky, podstupujete riziko. Je to riziko, na ktoré vás upozornia v banke napríklad pri investovaní do podielových fondov, akcií a dlhopisov. Rizikom je, že prídete o vklad, ktorý do takejto investície vložíte.

Rovnaké riziko samozrejme platí aj pri investovaní do p2p pôžičiek. Riziká sú v tomto prípade dve.

1. dlžník nebude splácať hypotéku alebo 2. z poskytovateľa pôžičiek sa vykľuje podvodník

1. dlžník nebude splácať hypotéku

S prvým rizikom treba počítať a je takmer isté, že budete mať vo svojom portfóliu aj dlžníkov, ktorí svoj záväzok splácať nebudú. Dôležité je percento takýchto ľudí vo vašom portfóliu. V jazyku p2p sa takíto ľudia označujú ako pôžičky, ktoré prešli do defaultu a s ich splatením viac menej už netreba počítať. Ide o rôzne prípady od podvodných žiadateľov, cez zbankrotovaných až po uväznených, prípadne mŕtvych žiadateľov o úver. Vyfiltrovať podvodné žiadosti od tých skutočných má v hlavnej náplni práce práve poskytovateľ. Avšak aj váš výber spomedzi dostupných úverov musí zohľadňovať informácie o žiadateľoch. Na ich základe sa musíte rozhodnúť či veríte, že bude daný úver splácaný alebo nie. Práve pri výbere poskytovateľa je miera defaultov na danom webe veľmi dôležitá. Vypovedá o tom, ako ľudia svoje úvery na danom portáli splácajú.

2. z poskytovateľa pôžičiek sa vykľuje podvodník

Druhá alternatíva je tá horšia a ak sa vám prihodí, vaše šance, že svoje peniaze ešte niekedy uvidíte je veľmi malá. Veľký problém s dôverou v p2p finančné systémy majú v Číne, kde skončilo už niekoľko takýchto firiem a vysvitlo, že išlo od začiatku o podvod. V tomto bode sa dá poradiť len veľmi ťažko. Pri mojom rozhodovaní, cez ktorú spoločnosť do p2p pôžičiek investovať som stavil najmä na to, ako dlho na trhu pôsobia. Nie je to žiadna záruka, ale pre mňa jedna z tých lepších. Ďalším faktom zvyšujúcim hodnovernosť sú vykonané nezávislé audity, bankové licencie, ale napríklad aj účasť na medzinárodných finančných konferenciách.