Skip to main content

Moje portfólio – október 2021

Po dlhšom čase opäť prinášam update svojho portfólia s novinkou Lendermarket. Počas mesiacov kedy som sa odmlčal som aj naďalej aktívne investoval a v zásade sa toho veľa v mojom portfóliu neudialo. Prečítajte si novinky z môjho investovania.

Bondora

Na Bondore sa toho veľa nezmenilo, pokračuje môj výber peňazí z prostriedkov, ktoré mi prídu na účet. Platformu som nahradil inými, ktoré ponúkajú garanciu spätného odkupu nesplácaných úverov, ako je napríklad aj Lendermarket.

Podiel nesplatenej istiny úverov 60+ k celkovej nesplatenej istine: Marec 2018 – 35,27%, Apríl 18 – 36,59%, Máj 18 – 38,68%, Jún 18 – 40,05%, Júl 18 – 40,79%, August 18 – 42,16%, September 18 – 44,08%, Október 18 – 45,81%, November 18 – 46,93%, December 18 – 46,71%, Január 19 – 49,39%, Február 19 – 50,68%, Marec 19 – 51,87%, Apríl 19 – 53,89%, Máj 19 – 54,4%, Jún 19 – 55,72%, Júl 19 – 57,32%, August 19 – 58,25%, September 19 – 60,39%, Október 19 – 61,26%, November 19 – 62,5%, December 19 – 65,16%, Január 20 – 68,5%, Február 20 – 68,58%, Marec 20 – 69,61%, Apríl 20 – 70,8%, Máj 20 – 72,9%, Jún 20 – 74,05%, August 20 – 75,97%, Október 20 – 78,26%, November 20 – 78,84%, Február 21 – 82,07%, apríl 21 – 83,47%, október 21 – 86,78%

Súčasný výnos 6,71% pa.

apríl 2021 7,44% | február 2021 7,84% | november 2020 8,58% | október 2020 8,89% | august 2020 9,54% | jún 2020 10,13% pa. | máj 2020 10,52% pa. | apríl 2020 10,83% pa. | marec 2020 11,13% pa. |február 2020 11,38% pa. | január 2020 11,62% pa. | december 2019 12,06% pa. | november 2019 12,33% pa. | október 2019 13,12% pa. | september 2019 13,12% pa. | august 2019 13,12% pa. | júl 2019 13,42% pa. | jún 2019 13,67% pa. | máj 2019 13,95% pa. | apríl 2019 14,23% pa. | marec 2019 14,54% pa. | február 2019 14,76% pa. | január 2019 15% pa. | december 2018 15,39% pa. | november 2018 15,55% pa. | október 2018 15,84% pa. | september 2018 16,13% pa. | august 2018 16,38% pa. | júl 2018 16,63% pa. | jún 2018 16,96% pa. | máj 2018 17,25% pa. | apríl 2018 17,63% pa. | marec 2018 17,87% pa. | február 2018 18,05% pa. | január 2018 18,24% pa. | december 2018 18,59% pa. | november 2017 18,82% pa. | október 2017 19,18% pa. | september 2017 19,38% pa. | máj 2017 20,87% pa. | apríl 2017 20,87% pa. | marec 2017 21,68% pa. | február 2017 21,8% pa. | január 2017 22,46% pa. | december 2016 23,29% pa. | november 2016 23,48% pa. | október 2016 24,4% pa. | apríl 2016 30% pa.

Ak máte záujem investovať na Bondore a zároveň získať prvých 5 eur od Bondory zadarmo, môžete použiť tento špeciálny registračný link na Bondoru.

Mintos

Mintos prešiel v posledných mesiacoch veľkými zmenami. Stal sa regulovaným trhoviskom s istou garanciou štátu voči investorom. Garancia ale spočíva v istote pri prípadnom krachu samotnej platformy, nie jednotlivých poskytovateľov. Spolu s týmito pozitívnymi zmenami prevládajú negatívne zmeny v nízkej ponuke vyššie úročených úrokov. Z toho pre mňa vyplynula potreba množstvo svojich prostriedkov z platformy vybrať. Príkladom je spoločnosť Creditstar, ktorá na Mintose ponúka úroky vo výške cca 12% pa, avšak na svojej vlastnej platforme Lendermarket ponúka úvery s úrokom 14 – 15.1%. Vďaka výberu väčšieho objemu peňazí som sa na Mintose dostal do stavu, kedy som už z platformy viac peňazí vybral než tam vložil, a teda všetky peniaze, ktoré na platforme mám sú už iba zisk z investovania.

výhodná investícia Mintos
Bonus, ktorý získate pri registrácii na Mintos cez tento odkaz. Upozorňujem, že bonus získate za výšku investície iba v prvom mesiaci! Preto je pre získanie bonusu potrebné začať investovať do 30 dní od registrácie.

Súčasný výnos 13,35% pa.

apríl 2021 13,39% pa. | február 2021 13,39% pa. | november 2020 13,36% pa. | október 2020 13,32% pa. | august 2020 13,23% pa. | jún 2020 13,23% pa. | máj 2020 13,24% pa. | apríl 2020 13,12% pa. |marec 2020 14,26% pa. |február 2020 16,02% pa. | január 2020 15,29% pa. | december 2019 15,29% pa. | november 2019 15,40% pa. | október 2019 15,44% pa. | september 2019 15,63% pa. | august 2019 15,82% pa. | júl 2019 15,89% pa. | jún 2019 15,89% pa. | máj 2019 15,60% pa. | apríl 2019 15,44% pa. | marec 2019 15,34% pa. | február 2019 15,27% pa. | január 2019 14,74% pa. | december 2018 14,69% pa. | november 2018 14,53% pa. | október 2018 14,39% pa. | september 2018 14,30% pa. | august 2018 14,40% pa. | júl 2018 14,44% pa. | jún 2018 14,29% pa. | máj 2018 14,01% pa. | apríl 2018 13,71% pa. | marec 2018 13,71% pa. | február 2018 13,65% pa. | január 2018 13,49% pa. | december 2018 13,46% pa. | november 2017 13,31% pa. | október 2017 13,25% pa. | september 2017 13,27% pa. | máj 2017 13,16% pa. | apríl 2017 13,16% pa. | marec 2017 12,88% pa. | február 2017 12,81% pa. | január 2017 12,75% pa. | december 2016 12,60% pa. | november 2016 12,53% pa. | október 2016 12,56% pa

Ak máte záujem investovať cez Mintos a chcete získať bonus, ktorý je uvedený v tabuľke vyššie, môžete na registráciu použiť tento špeciálny registračný link na Mintos .

FinBee

Prešlo 5 mesiacov a štatistiky nesplácaných úverov na Finbee sa o niečo vylepšili. Percento je síce vyššie, no reálny počet sa znížil o 8 úverov. Percento sa zvýšilo preto, že na platforme sa výrazne znížili úroky a moje pozície na Finbee som pomerne výrazne znížil. Predsa len riziko neodkúpenia nesplácaných úverov musí byť kompenzované aj vyšším výnosom. Aj z tohto dôvodu som sa presunul viac na platformy zabezpečujúce odkup nesplácaných úverov ako je napríklad aj Lendermarket.

Podiel nesplatenej istiny pri úveroch 60+ k celkovej nesplatenej istine: Apríl 2018 – 6,65%, Máj 18 – 4,13%, Jún 18 – 3,28%, Júl 18 – 2,72%, August 18 – 4,38%, September 18 – 5,21%, Október 18 – 5,02%, November 18 – 7,06%, December 18 – 10,29%, Január 19 – 12,8%, Február 19 – 12,94%, Marec 19 – 14,42%, Apríl 19 – 12,38%, Máj 19 – 12,05%, Jún 19 – 15,24%, Júl 19 – 15,47%, August 19 – 14,4%, September 19 – 17,33%, Október 19 – 19,63%, November 19 – 19,82%, December 19 – 22,28%, Január 20 – 22,59%, Február 20 – 23,03%, Marec 20 – 23,63%, Apríl – 24,47%, Máj – 25,71%, Jún – 28,6% (277), August – 24,83% (272), Október – 24,87% (263), November 20 – 26,94% (276), Február 21 – 27,11% (288), Apríl 21 – 30,77% (290), Október 21 – 35,09% (281)

Súčasný výnos 23,00% pa.

apríl 2021 23,15% pa. | február 2021 23,27% pa. | november 2020 23,03% pa. | október 2020 23,05% pa. | august 2020 23% pa. | jún 2020 23,16% pa. | máj 2020 23,19% pa. | apríl 2020 23,32% pa. | marec 2020 23,33% pa. |február 2020 23,56% pa. | január 2020 23,67% pa. | december 2019 23,64% pa. | november 2019 23,76% pa. | október 2019 23,77% pa. | september 2019 23,67% pa.

Ak máte záujem investovať cez FinBee, môžete na registráciu použiť tento špeciálny registračný link na FinBee. 

Omaraha / Finzo

Môj postoj k tejto platforme sa mierne zmenil, opäť sa začali úvery splácať a reálne sa zvýšila aj výnosnosť. Začal som investovať výraznejšie aj do úverov zo Slovenska, ktoré sú prekvapivo splácané veľmi spoľahlivo.

Súčasný výnos 16,6% pa.

apríl 2020 11,5% pa. | február 2020 10,9% pa. | november 2020 13,1% pa. | október 2020 15% pa. | august 2020 15,4% pa. | jún 2020 16,4% pa. | máj 2020 16,7% pa. | apríl 2020 17,5% pa. | marec 2020 17,9% pa. | február 2020 18,1% pa. | január 2020 18,1% pa. | december 2019 17,4% pa. | november 2019 18,0% pa. | október 2019 18,7% pa. | september 2019 19,8% pa. | august 2019 20,2% pa. | júl 2019 20,7% pa. | jún 2019 21% pa. | máj 2019 20,9% pa. | apríl 2019 21,1% pa. | marec 2019 21,5% pa. | február 2019 21,7% pa. | január 2019 21,1% pa. | december 2018 22,1% pa. | november 2018 22,8% pa. | október 2018 23,3% pa. | september 2018 23,2% pa. | august 2018 23,1% pa. | júl 2018 23,8% pa. | jún 2018 18,9% pa. | máj 2018 19,4% pa. | apríl 2018 19,4% pa. | marec 2018 19,4% pa. | február 2018 19,0% pa. | január 2018 18,3% pa. | december 2017 19,30% pa. | november 2017 18,40% pa. | október 2017 21,60% pa. | september 2017 24,90% pa. | máj 2017 29,90% pa. |apríl 2017 29,90% pa. | marec 2017 33,20% pa. | február 2017 32,5% pa.

BulkEstate

Bulkestate je jedna z platforiem zabezpečených nehnuteľnosťou, kde môžete investovať do realitných projektov a príjem dostávate na konci splatnosti. V súčasnosti v platforme peniaze nemám. Výnosnosť je dokonca nižšia ako má napríklad Lendermarket, no peniaze sú viazané minimálne rok.

Priemerný výnos 13% pa.

Ak máte záujem investovať cez BulkEstate, môžete na registráciu použiť tento špeciálny registračný link na BulkEstate.

Bondster

Bondster je jedna z mála platforiem, na ktorej navyšujem priebežne svoje pozície. Platforma už po novom ponúka aj sekundárny trh, čo je výrazná pomoc pre investorov. Na platforme sa bez problémov dá investovať do úverov s výnosom až 16% pa, čo je výrazne najviac spomedzi platforiem, ktoré ponúkajú spätný odkup nesplácaných úverov.

Súčasný výnos 15,44% pa.

Ak Vás Bondster zaujal a radi by ste cezeň investovali, môžete využiť môj promokód, získate počas prvých troch mesiacov 1% zo svojej investície ako bonus. Registráciu urobte cez tento odkaz.

PeerBerry

Ako som už písal v predošlom reporte, výška úrokov sa na PeerBerry znižovala a aktuálne je tam maximálny úrok 11,5%, čo nie je bohviečo. Na druhej strane je PeerBerry platformou, ktorá neustále napreduje a celkovo sa mi páči ich drive. Samozrejme s 15% na Lendermarket sa to porovnávať nedá..

Súčasný výnos 12,1% pa.

apríl 2020 12,89% pa. |

Ak Vás PeerBerry zaujal a radi by ste cezeň investovali, môžete využiť môj promokód, získate počas prvých troch mesiacov až 1% zo svojej investície ako bonus. Registráciu urobte cez tento odkaz.

Robocash

Robocash sa stal jednou z mojich najobľúbenejších platforiem a to predovšetkým pre úplnú bezúdržbovosť. Na paltformu sa prakticky ani nepotrebujem prihlasovať a kontrolovať ju, pretože všetko funguje prakticky samé.

Súčasný výnos 12 – 13.3% pa.

Ak Vás Robocash zaujal a radi by ste cezeň investovali, môžete využiť môj promokód. Registráciu urobte cez tento odkaz.

Lendermarket

Najnovším prírastkom v mojom portfóliu je Lendermarket. Ide o vlastnú P2P sieť spoločnosti Credistar, ktorá je vysoko hodnotená tak na platforme Mintos, ako aj nezávislými hodnotiteľmi. Platforma je veľmi jednoduchá, ponúka množstvo úverov, od krátkodobých (14%) po dlhodobé (15.1%). Investovanie aj samotná platforma sú jednoduché na používanie.

Súčasný výnos 14.44% pa.

Ak Vás Lendermarket zaujal a radi by ste cezeň investovali, môžete využiť môj promokód. Registráciu urobte cez tento odkaz a od platformy dostanete ako bonus 1% z investovanej sumy počas prvých 30 dní.