Skip to main content

Koniec investovania do P2P úverov

Ako z investície vycúvať je základná otázka, ktorú dostanem od každého. Nie je to dobré zmýšľanie, pretože investovať by ste mali peniaze, ktoré nepotrebujete. Stať sa to ale môže každému, vrátane mňa. Práve preto som pri vymenovaní pozitívnych vecí na Bondore Mintose uviedol v oboch prípadoch sekundárny trh.

 

Bez sekundárneho trhu budete musieť počkať

Keď si budete vyberať portál, cez ktorý chcete investovať mala by vás zaujímať prítomnosť sekundárneho trhu. Nie je totiž pravidlo, aby stránky ponúkajúce P2P pôžičky mali takéto trhy. Ja sám som testoval viacero stránok, ktoré tento trh nemali. Sekundárny trh je vlastne obchod s úvermi, ktoré nepredáva ich poskytovateľ, ale samotní investori.

Môžete na ňom teda nakupovať, ale aj predávať. Ak chcete predávať, môžete svoje úvery predať s prirážkou, so zľavou, ale za nominálnu hodnotu samotnej nesplatenej časti istiny.

Bondora

Na Bondore je sekundárny trh veľmi používaný. Musíte samozrejme počítať s tým, že o vaše dobre splácané úvery bude medzi ostatnými investormi záujem. O tie nesplácané bude záujem výrazne nižší. Aby ste si vykompenzovali straty z tých nesplácaných, je dobré navýšiť ich hodnotu pri predaji o prirážku. Prirážku odporúčam maximálne do 10%, aby sa nestali nepredajnými. Naopak tie nesplácané budete musieť ponúknuť so zľavou. Tá by mohla dosiahnuť až 20%. Aj napriek zľave je ale vysoko pravdepodobné, že tieto úvery zostanú nepredajné. To je jednoducho daň za váš predčasný odchod.

Samozrejme pokiaľ chcete odísť zo dňa na deň, môžete aj svoje dobre úvery ponúknuť so zľavou a som si istý, že na druhý deň môžete veľkú časť svojich peňazí vybrať zo svojho účtu. Ak budete robiť takýto výpredaj, je celkom fajn dať o tom vedieť aj na Facebook stránke užívateľov Bondory. Môže to ešte urýchliť váš odchod. Predaj úverov na sekundárnom trhu Bondory je bezplatný.

Mintos

Sekundárny trh na Mintose funguje taktiež spoľahlivo. Je však pravda, že tam fungujú trochu iné pravidlá. Na Mintose sa zľavy aj prirážky pohybujú v rozmedzí maximálne 5%. (Existujú extrémy pri defaultných úveroch). Cena väčšiny úverov kolíše v rozsahu +1% až -1%, nakoľko je povolené aj desatinové navýšenie, resp. zľava.

Ak chcete z Mintosu odísť rýchlo, stačí poskytnúť zľavu -0,5% pri dobrý úveroch a je isté, že o vaše úvery sa ostatní investori pobijú. Pri predaji s prirážkou je potrebné pozrieť si aké ponuky úverov sú na primárnom trhu a tomu prispôsobiť ponuku. Ak napríklad na primárnom trhu nájdem úver s výnosom 13,5% a vaše úvery majú výnosnosť 12,5%, je logické, že o ne záujem mať nebudem. Ak sa ale všetky dobré úvery z primárneho trhu minú, vtedy sa hodnota vášho úveru zvýši.

Pravidlá sú teda veľmi jednoduché a logické a netreba ich nijako bližšie študovať. Nevýhoda Mintosu a jeho sekundárneho trhu ale spočíva v tom, že takýto predaj platforma spoplatňuje percentom z obratu. Opäť teda ide o akýsi trest za predčasný odchod.